Болниците да издават специален документ, в който да е описано как е лекуван пациентът и на каква цена. Идеята се обсъжда от здравните власти и лекарския съюз.  

Идеята е когато пациентът напуска болницата да получава специален документ, в който да е описано какво точно му е правено и на каква цена. Така ще бъде ясно колко реално струва лечението.

Документът ще покаже на практика за кои клинични пътеки касата плаща по-малко, отколкото е нужно, и за кои повече. Информацията ще се събира, анализира и ще послужи за промяна на  цените на пътеките, за което се работи отдавна.

Пациентката Елена Йовчева не вярва в новия подход. Според нея винаги ще се намери откъде да се източат пари.

Най-вероятно в документа ще фигурира и доплащането, което пациента е направил за лечението си. „Ние ще направим анализа, каква промяна ще има в остойностяването зависи от бюджета на касата", посочи Димитър Петров, подуправител на НЗОК.

Документът най-вероятно ще влезе в сила с Новият национален рамков договор, т.е. още през тази година. Вероятно ще се има преходен период, след който издаването му за пациентите ще е задължително.