Министерството на финансите обяви, че сме изтеглили нов външен дълг за близо 4,5 милиарда лева.

Продадени са 7-годишни еврооблигации за милиард и половина евро, като реализираната доходност е малко над 4.3%, а лихвеният купон е малко над 4.1%.

Втората емисия дълг е за 750 милиона евро. Тези 12-годишни книжа са с доходност малко над 4.8%, а лихвеният купон – 4.6 процента.

Финансовите агенции отбелязват, че лихвите и доходността за инвеститорите по двете емисии български еврооблигации са в пъти по-високи, отколкото по последния външен дълг, изтеглен преди две години.

Освен с войната в Украйна пазарите обясняват по-скъпия дълг в момента и с очакванията на международните пазари, че централните банки ще продължат с политиката си да повишават лихвите по долара, еврото и британския паунд, за да ограничат инфлацията.