Омбудсманът Мая Манолова внесе в парламента Закона за несъстоятелността на физическите лица, известен като личен фалит. 

Последните данни на БНБ за първото тримесечие показват, че необслужваните кредити, или така наречените „лоши кредити”. У нас са близо 7 млрд. лв. или малко над 7% от всички взети заеми.  

От тях най-голям е делът на необслужваните задължения на домакинствата – най-много са потребителските кредити, просрочени повече от половин година.

Общо домакинствата имат необслужени над 900 млн. лв. задължения. А други над 900 млн. са обезпечени от длъжниците с жилищни имоти.

Според предложенията на омбудсмана, ако длъжникът действа „добросъвестно” – например не се е разпореждал с имот в полза на свързани лица, декларирал е коректно доходите си и други  - е възможно поне половината от задълженията му да бъдат опростени. А останалото да плати до 5 години.

„Опитали сме се да намерим баланс между личните интереси, между интересите на кредиторите, между интересите на фиска, интересите на обществото, интересите на предприемачите, на българските домакинства и наистина за един кредитор не е по-добре да вземе 0 лв., по-добре е да вземе 30-40% от дълга си, когато длъжникът е образно казано финансово затънал”, коментира омбудсманът.

Евродиректива задължава България да приеме правила за личния фалит.