Паркоместата да станат самостоятелни недвижими имоти - това предлагат нотариусите. Това би улеснило сделките за покупко-продажба на имоти, тъй като в момента местата за паркиране нямат ясен статут.

Автомобилът вече е необходимост, но в големите градове често се случва хората да обикалят около жилището си, защото няма къде да паркират. Йордан Еленков има офис в центъра на София, както и проблеми с паркирането.

„Никой не може да ми гарантира, че това парче е мое. Даже ми казват, че аз като имам идеални части, мога да се разбера с другите собственици на този паркинг кой къде ще паркира. Обаче, като дойдел някой нов собственик, той може да каже „на мен не ми харесва, няма да паркирате в тоя ред, ще паркирате в друг”, обясни Еленков.

Според действащия в момента закон, при прокупко-продажба на имот един от начините за прехвърлянето на мястото за паркиране е като идеална част от жилището, защото не е самостоятелен имот. Нотариусите предлагат това да се промени.

„Няма на кого да му пречи. Значи, от тази празнота няма кой да печели дивиденти. Единствено има само негативи. Това да не се случи до момента според мен е липсата на политическа воля”, казва нотариусът Светлин Микушински.

Нотариусите са изготвили свои предложения за промени в законодателството, но казват, че вече 15 години изпълнителната и законодателната власт не обръщат внимание на проблема с паркоместата.