За 12-и пореден път се проведе „Нощ на литературата“. Събитието се случва по едно и също време в различи европейски градове, а идеята е да се популяризира съвременната европейска литература.

Четенията се провеждат на различни локации из столицата - в така наречените „читателски гнезда“, като на всеки 30 минути се чете един и същи откъс от произведение.

„Идеята на тази книга е да помогне на семействата да преживеят заедно срещата си с предмети и картини, които умеят да разказват истории и да достигнат до знанието по веществен и непосредствен начин“, каза Зорница Христова, автор на „Още един ден в музея“.

Участниците споделят, че енергията на събитието е изключително силна.