Средно с 87 лв. ще бъдат увеличени пенсиите тази година, изчислява Националният осигурителен институт.

Това е една от дългосрочните последици от актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване през 2021 г.

Средната пенсия ще отчете ръст от 23% през 2021 г. и ще достигне 538 лева. За сравнение, през 2020 г. тя беше 437 лв. Догодина сумата ще стане 588 лв., през 2023 г. – 628 лв., а през 2024 г. – 669 лв. Увеличението ще бъде с около 16 на сто годишно.

От следващата година се очаква:

- увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв.,

- увеличение на максималния размер пенсиите, без добавките, от 1200 лв. на 1440 лв,

- осъвременяването с 5 на сто на пенсиите за трудова дейност и на пенсиите, несвързани с трудова дейност, и на добавките към тях.

От НОИ посочват още, че мярката за запазване на заетостта, популярна като „60/40“, си остава един от най-мащабните инструменти за ограничаване на негативното въздействие на пандемията върху пазара на труда.

От нейния старт до момента са изплатени над 1,5 млрд. лв. за общо 13,3 хил. работодатели и близо 320 хил. работници и служители.