Към момента няма опасност за населението, както и за замърсяване на въздуха заради отпадъците на откритото нерегламентирано сметище край Свищов.

Там са били разтоварени тонове шлака, а камионът нарушител е собственост на софийска фирма, изкупила отпадъците от завод за производство на акумулатори в Монтана. "Монбат" официално обявиха, че нямат общо с рециклирането на отпадъците и че са сключили договор с лицензираната от екоминистерството фирма.

„Проби към момента не са правени. Установи се, че отпадъкът е класифициран, има идентификационни документи от „Монбат” към фирмата превозвач. Просто отпадъкът не трябва да бъде тук, а на лицензираната площадка на дружеството в Пловдив”, обясни пред bTV Станислав Станчев, начaлник-отдел „Управление на отпадъци” при РИОСВ - Велико Търново.

„Съставът е ясен. Отпадъкът съдържа живачни и оловни съединения, които могат да се извлекат по някакъв способ”, допълни той.

Размерът на санкцията е между 10 000 и 30 000 лв. съгласно Закона за управление на отпадъците.

Станчев допълни, че проверката продължава. Направено е предписание, предстои неговото връчване и съставянето на санкцията.

„Фирмата е лицензирана за превоз на опасни отпадъци, има лицензирана площадка в Пловдив, Стара Загора и Русе”, обясни той. По думите му от ръководството на фирмата са обяснили, че после ще претоварват отпадъка в Пловдив.  

Станчев отбеляза, че след рециклиране на съответния отпадък и изкарването на металните и оловните съединения следва той да бъде откаран в депо за опасни отпадъци.

Фирмата превозвач има заявено инвестиционно намерение в РИОС - Велико Търново за дейност, свързана със същия отпадък, но не за този район.

От РИОСВ - Велико Търново няма издадено разрешително фирмата да извършва такава дейност в района на Свищов.