Свлачищата в страната са над 2000, като за миналата година нововъзникналите са над 40, а за тази година министър Николай Нанков очаква дори да са повече. Само за миналата седмица има около 18 свлачища по републиканските пътища, като тези явления ще зачестят заради климатичните промени.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков след участието си в конференция и пленарна сесия на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз на тема "Данните като основа на цифровото общество", предаде БТА.

Тези 18 млн. лева на МРРБ няма да ни стигнат само за укрепването на свлачището в област Смолян, коментира министърът.

За свлачището край Оряхово са необходими над 40 млн. лева, за свлачищата по морето на спирка Фара, Аксаково, Кипарис – юг и север, Балчик – са нужни над 300 млн. лева, като никой не може да гарантира постоянен ефект, отбеляза още той.

Според Нанков създаването на катастрофичен пул за преодоляване на щетите след природни бедствия е сред решенията, които ще преодолеят недостига на средства на държавата за такива цели. Той напомни, че тази идея е от 2012 г. Тя е била наскоро обсъдена с вицепремиера Валери Симеонов и ще бъде дискутирана и с премиера Бойко Борисов.

Само за укрепване на свлачищата в страната са необходими над 1 млрд. лева, напомни министърът и отбеляза, че сега на финансиране се разчита от бюджета на МРРБ, като за тази година с увеличението има почти 18 млн. лева, на пари от междуведомствена комисия по възстановяване към МС и на оперативна програма "Околна среда", в която за свлачищата има 65 млн. лева.

Той обясни схемата за попълване на катастрофичния пул (фонд), като за частни имоти, фондът се генерира през данък "сгради" или през минимална годишна целева вноска на собствениците. Друг начин е при застраховка на публична или частна собственост процент да отива във фонда. Той се администрира от управителен или надзорен съвет, който включва застрахователи, НПО, държава.

Министърът отчете положителния ефект от нормативната забрана от 2015 г. на строителството в свлачищни зони без предварителното им укрепване и без да има изградена канализационна мрежа и изтъкна, че е нужна по-добра превенция и контрол на строителството в такива зони.

Министърът отбеляза също и необходимостта да се помисли върху икономическата рентабилност при укрепването на свлачища в населени места, в което живеят 10 – 15 човека и каза, че би трябвало държавата или общината да осигури на тези хора друг жилищен фонд.

Министър Нанков съобщи, че в момента има преструктуриране на геозащитните дружества, като вече ще има едно с клонове в страната, с което, по думите на министъра, ще се подобри предоставяната от тях услуга.

Нанков каза, че годишно по около 250 000 лева от бюджета на министерството по линия на геозащитните дружества се насочват за монтиране на контролно-измервателни системи по свлачищата.