Служебният екип на Министерството на образованието и науката изпълни четирите основни приоритета, заявени в началото на мандата, заяви на заключителна пресконференция министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

Във висшето образование приоритет на МОН беше подготовката на проект за изменение на Закона за развитие на академичния състав. Документът е публикуван за обществено обсъждане, което приключва на 9 май.

С него се въвеждат минимални национални изисквания към кандидатите за научна степен или за академична длъжност, като за първи път се уреждат условията и редът за установяване на научно плагиатство.

Придобитите чрез кражба на интелектуален труд степени и длъжности ще могат да бъдат отнемани, заяви проф. Денков

Той отбеляза, че в средното образование усилията са били насочени към подготовката на държавните зрелостни изпити, на националното външно оценяване и на приема след завършено основно образование.

Вече са осигурени всички условия за успешно организиране на матурите и изпитите след седми и осми клас.

За първи път от тази година ще има и национално външно оценяване на компютърната грамотност на всички десетокласници.

В изпълнение на друг свой приоритет служебният екип на МОН подготви актуализиран вариант на Националната стратегия за развитие на научните изследвания, посочи Денков.

Проектът е подготвен за внасяне в Министерския съвет, след което ще бъде изпратен в Народното събрание. Готова е и актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура, отчетоха от МОН.

Четвъртият приоритет в работата на МОН беше ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, заяви министър Денков.

Той припомни, че при служебния мандат в министерството беше получен предварителен одитен доклад на ЕК за проверка на приоритетните оси за образование, извършена между 24 и 28 октомври 2016 г. Той съдържаше 14 констатации, шест от които бяха критични. Пристигна и предупредително писмо от ЕК за замразяване на междинните плащания по образователните проекти, припомни министърът.

Той каза, че затова екипът на МОН веднага е започнал преговори с представители на ЕК и е изготвил план с 14 конкретни мерки, които да позволят размразяването на средствата.

Заради зачестилите прояви на агресия е разработен междуинституционален план за нейната превенция и за засилване на сигурността в училище. Той съдържа 22 конкретни мерки.

Подготвят се и промени в наредбата за приобщаващото образование, с които се въвеждат ясни процедури за координирано действие на институциите при прояви на тормоз.