Народните представители от НФСБ внесоха в деловодството на Народното събрание промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, касаещи присъствието на депутатите.

От партията на Валери Симеонов предлагат при неоправдано отсъствие от три поредни или общо 5 пленарни заседания за месец, на депутатите да се удържа цяла заплата, както и Народното събрание да не поема допълнителните им разходи. Към момента за неоправдана липса, на народните представители се удържа 2/3 от месечното им възнаграждение и Народното събрание не поема повече от 1/3 от допълнителните им разходи.

Според тях този начин на определяне на възнаграждението е по-справедлив, като народният представител ще получава възнаграждение единствено, ако участва в пленарни заседания или при отсъствие по уважителни причини.

От НФСБ предлагат също така, ако народен представител участва в по-малко от половината гласувания в едно пленарно заседание – да му се удържа 1/2 от дневното му възнаграждение. „Гласуването на законопроекти и проекти за решения е едно от основните задължения на народния представител, като по този начин той изразява позициите и защитава интересите на тези, които са го избрали. Ето защо, неизпълнението на това задължение следва да бъде скрепено със съответна финансова санкция“, заявяват в мотивите си вносителите.

Партията е внесла и предложение за регламентиране на максималния брой процедури по начина на водене по точка от дневния ред за работа на НС.

„За съжаление, през последните години, а особено – през последните месеци от работата на Народното събрание, се наблюдава груба злоупотреба с тази процедура. Тя се използва за политически декларации, лични обяснения междуличностни нападки, но не и за да бъдат посочвани нарушения при воденето на заседанието. Считаме, че с предложеното ограничение ще се дисциплинират, както отделните народни представители, така и парламентарните групи да не злоупотребяват с тази процедура и по този начин да не се отнема парламентарно време за дебати по същество“, казват още от НФСБ.