Нежелани реакции след прием на лекарства – на кого и как да съобщим? Кампания в цяла Европа разяснява и насърчава съобщаването. У нас активността все още е ниска.

Европа насърчава съобщаването, защото това помага на регулаторните органи в наблюдението на пазара. При необходимост се взимат мерки, включително за изтегляне на лекарство.

У нас броят на съобщените нежелани реакции расте, но все още са едва няколко стотин годишно.

За миналата година са били почти 800, за тази са малко повече.

Ето тези забавни анимации, които се разпространяват като част от европейска кампания, насърчават съобщаването, както и спазването на указанията за прием.

В България медицински специалисти и самите пациенти могат да съобщават. Попълва се онлайн формуляр на сайта на агенцията по лекарствата.

У нас съобщаването по официалния ред, особено от пациенти, е непопулярно.

Медицинските специалисти са задължени да го правят.  Чрез попълване на формуляр до Агенцията по лекарствата могат да се докладват както реакции, описани в листовката на продукта, така и други.

При всички лекарства могат да настъпят нежелани реакции. Те могат да варират от леки и бързопреходни до сериозни.

При натрупване на достатъчно съобщения, и след задълбочен анализ, може да се промени листовката на медикамента с нови съвети за употреба, с нови противопоказания, лекарството може и да се изтегли.

"Въпреки че процедурите за разрешаване за употреба стават все по-строги, на етапа, в който се разрешава едно лекарство, не могат да бъдат известни всички нежелани реакции, които то има потенциал да причини", обясни д-р Мария Попова от Изпълнителната агенция по лекарства.

Преди години забраниха медикамент за отслабване заради сериозни сърдечно-съдови нежелани реакции. Същата съдба имаше и спрей за гърло заради множество съобщения за тежки алергии.