Под особено наблюдение ще бъдат поставяни необичайно големи или изключително сложни сделки или операции, след като правителството приеме промените в Закона срещу изпирането на пари, което се очаква да стане на днешното заседание.

Задължението ще бъде към банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП и митниците. Финансовите институции ще бъдат длъжни да наблюдават внимателно тези операции и да писмено да докладват в ДАНС. Данните ще се пазят пет години, а в определени случаи – 7.

Директорът на „Финансово разузнаване” ще може да издава указания когато в сделката не се прилагат изобщо или се прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение.