Министъра на околната среда и водите Нено Димов ще председателства заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда днес.

Една от темите ще бъде качеството на въздуха.

На първото си заседание по време на българското председателство министрите по околна среда на държавите членки ще бъдат приканени да споделят вижданията си по няколко незаконодателни въпроса.

Обект на обсъжданията ще бъде как да се стимулира процесът на позеленяване на Европейския семестър.

Вижданията на българското председателство са, че това ще допринесе за повишаването на растежа и ще гарантира нови работни места посредством зелени устойчиви инвестиции.