Най-сериозния проблем по чистотата на атмосферния въздух е повишените норми на фини прахови частици (ФПЧ). Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов. Той откри конференция по темата.

Министърът добави, че има кметове и общини, които не разпознават този проблем, или не го разпознават като достатъчно сериозен и не му отделят внимание. Той допълни, че това е казус и заради недостатъчно финансиране и даде пример с общините, които имат най-много трудности - Видин, Монтана Враца, където има голяма безработица и малко финансови средства. По-малките общини нямат капацитет да определят проблема, нито да намерят решение, или да отделят средства за решаването му, отбеляза Димов. Според него трябва да се повиши гражданската активност.

Сред проблемите на национално ниво е забавянето на изработването на национална програма за качеството на атмосферния въздух, което ще доведе до закъсняване на отпускането на ресурса от 115 млн. лв, предвидени в Оперативна програма "Околна среда", за този сектор, поясни министърът.

Димов очерта два основни проблема за високото ниво на фини прахови частици във въздуха - битовото отопление и транспорта. За битовото отопление той каза, че трябва да има ясни изисквания за съдържанието на пепел и сяра за продаваните горива, да е по-ниска влажността на дървесината, която се ползва за отопление и въглищата и брикетите да се продават пакетирани. Според министъра трябва да има ясен режим за санкции, както и да се стимулира и подкрепя подмяната на уредите за отопление.

По отношение на транспорта, трябва да се води борба с изпускането на вредни емисии, като една от мерките е КАТ да може да отказва първа регистрация на коли с липсващ катализатор. Друга мярка е КАТ да може да контролира по пътищата за наличието на катализатор в автомобилите. Трябва да се промени законодателството, така че пунктовете, които изкупуват отпадъци, да не могат да изкупуват катализаторите.

Вицепремиерът Валери Симеонов каза, че подобряването на атмосферния въздух е основен приоритет на правителството. Надявам се че всички институции ще започнат да работя заедно, посочи той и допълни, че наказателната процедура срещу България за чистотата на въздуха не трябва да се допуска. Трябва да вземем превантивни спешни мерки, допълни той.