Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) установи множество нарушения на режима за възлагане на обществени поръчки, както и причинена вреда за 36 557 605 лв., представляваща финансова загуба на НЕК в резултат на сключена необоснована рискова финансова сделка между дружеството и БНП Париба за мостово финансиране на проекта "АЕЦ Белене".

Агенцията публикува резултатите от 126 финансови инспекции, приключили през първото тримесечие на 2013 г.

Вместо като инвестиционен, заемът от 250 млн. евро от БНП "Париба" е бил сключен като заем за покриване на текущи нужди на НЕК. Промяната на предназначението на кредита се превръща в основна причина той да не може да бъде обслужван.

Разходите по обслужване на кредита са 80 млн. евро, което е 32% от стойността на кредита. Директорите на НЕК са сключили и така наречената "суапова" сделка с банката, на стойност 36 млн. лв. Смисълът на подобна сделка е да се застраховат лихвените плащания, но в случая нищо не се е застраховало, защото не е имало плащания. Именно цената на тази сделка е пряка щета за държавата.

През февруари 2013 г. приключи планираната проверка на ЧЕЗ АД, която установи 9 непроведени процедури за обществени поръчки за 507 269 лв. Наред с това се извършиха и финансови инспекции в 8 спортни федерации, при които се констатираха общо 61 непроведени процедури за обществени поръчки за 6 107 224 лв.