През последните години се разкриват все повече неделни български училища в чужбина и все повече българчетата ги посещават

В часа по български език и литература на първокласниците в Българско школо „Васил Левски" в лондонския квартал Баркинг много от децата са родени във Великобритания и българският им е втори език.

Българското неделно училище във Великобритания не е задължително. В него децата учат български и литература, история и география на България. То е лицензирано от Министерството на образованието и получава държавна субсидия. Родителите дължат годишна такса в размер на 140 британски лири.

„Децата идват с огромно желание в българското училище. Тук или имат приятели или намират приятели. Също така им харесва да контактуват на български, да четат български книжки, да ги разглеждат, да слушат урока. Много от майките споделят, че идвайки на българско училище децата започват да проявяват интерес как се казва тази думичка на български или онази”, коментира Веселина Семерджиева, начален учител в училище "Васил Левски".

След присъединяването ни към Европейския съюз броят на децата в това българско училище се е увеличил 5 пъти. Това, обаче, не означава непременно, че българчетата на Острова рязко а се увеличили.

Преди 6 години в двете сгради на училището са учили 60 деца, а сега са 300. Тенденцията се потвърждава и в другите 124 български училища в 29 държави на 5 континента. През последната година обхванатите деца са с близо 1000 повече. Вероятно принос в положителната тенденция има и увеличаващия се брой на българите в чужбина.