Не са констатирани съществени конструктивни нарушения, които застрашават сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях в област Бургас, вследствие на валежите. Това е общата констатация в доклада за състоянието на водоемите в региона след обилните валежи, изготвен от Главна дирекция "Контрол на язовирните стени и съоръженията към тях" към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съобщават от агенцията.

В периода 27-29 октомври служителите са проверили 46 язовира на територията на бургаска област. Констатацията към този момент е, че те не създават предпоставки за аварийни ситуации и риск от наводнения на населените места и елементите на техническата инфраструктура в област Бургас. Следва собствениците да предприемат действия по отремонтиране на засегнатите водоеми и да спазват направените предписания от държавната агенция, се посочва в съобщението.

Към момента първоначалната хипотеза на инспекторите на ДАМТН се потвърждава - има преливане и бавно, частично разрушаване на сегменти на язовирни стени на няколко каскадни водоема в община Камено. Четирите микроводоема Чанаджик 1,2,3 и 4 са прелели вследствие на обилните валежи (някои от тях дори са били празни преди започване на дъждовете) като водата от тях се е оттекла към яз. "Чотората". Той е разполагал с постоянно видеонаблюдение, от което се вижда как около 2 часа през нощта на 24 срещу 25 октомври започва да приижда вода, която носи наноси - пръст, храсти и дървета. Вследствие на прииждащата вода и обилния валеж започва рязко повишаване на нивото на язовира като се стига до преливане през короната на стената и водата се разлива в земеделски земи. Въпреки това съоръжението задържа основната водна маса и не се стига до пълно разрушаване на стената. Данни показват, че водният отток от тях не е причина за човешките жертви и разливът на водата е в земеделски земи.

От началото на годината са извършени над 3630 проверки,много са случаите,в които, въпреки контрола, липсват предприети действия, наложени са близо 400 акта, се казва още в информацията.