Не е установено замърсяване на атмосферния въздух в района на аварията по газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" край село Ветрино, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна.

Проверката е извършена съвместно с Регионалната лаборатория в крайморския град. При нея е констатирано разкъсване на транзитен газопровод, като предполагаемата причина е износване или дефект шупла в участък от него. Аварията е била съпроводена със залпово изтичане на природен газ.

Направените експресни проби за качеството на атмосферния въздух показват, че няма отклонения от нормите по контролираните замърсители.