Университетът по библиотекознание и информационни технологии дари на обновената библиотека в Българския културно-информационен център (БКИЦ) вестник „За буквите – О писменехь“, както и книги. За това съобщиха от университета. Целта на българските учени и преподаватели е заедно с техните македонски колеги да споделят общите си открития, надежди и виждания за бъдещето.

В делегация от УниБИТ - София беше проф. д-р Христина Богова, декан на Факултет по библиотекознание и културно наследство, проф. д-р Боряна Бужашка, директор на Центъра за изучаване на българите в чужбина и проф. д. филол. н. Ваня Добрева, ръководител на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“. Всички те взе участие в откриването на новата сграда на Българския културно-информационен център в Скопие.

„Придобиването на самостоятелна сграда, дом на българската култура, ще допринесе за диалога между българския и македонския народ, ще засили сближаването и преодоляването на разделителните линии. Културата притежава тази особеност“, посочи проф. Христина Богова, да задвижва механизмите на взаимодействията и да съдейства за обмена на творчески идеи и иновации.