Напрежение на протест за чист въздух и контрапротест за работни места пред ТЕЦ "Брикел" в Гълъбово.  Силите на реда не допуснаха да се стигне до нещо по-сериозно. Протестиращите за чист въздух и модернизация на ТЕЦ- а са по-малко.

Служители на „Брикел“ останаха след работния ден, за да кажат, че не са съгласни със затварянето на ТЕЦ-а и да предположат, че става въпрос в момента за политически PR.

Снимка: bTV

Протестът срещу замърсяването на въздуха от „Брикел“ подкрепиха местни хора и екологични организации.

На първи август екоинспекцията в Стара Загора наложи принудителна мярка спиране на ТЕЦ-а заради замърсяване на въздуха. На 17 август съдът отмени предварителното й изпълнение. Така „Брикел“ не работеше между 14 август и 3 септември. Днес екипът ни влезе в централата.

„Променихме аспирационната система на „Брикел“, оросителната система и изведохме един котел в основен ремонт и още два през тези дни в някакви планови ремонти. Както виждате след пуска на централата, има коренна разлика от това, което беше преди да ни наложат ПАМ. Освен това, което обещахме и се договорихме с РИОСВ от разрешени 3 котлоагрегата по комплексно разрешително, в момента работим с 2“, каза Янилин Павлов, изпълнителен директор на ТЕЦ „Брикел“.

Мониторингът върху топлоцентралата е завишен - с командировани служители. 

„Те дават дежурства и в почивните дни, и в празничните дни. Всеки ден на бюрото си получавам отчет. Никой от нас няма желание да затваря големи горивни инсталации. Има комплексни разрешителни и те са определили условията. Неизпълнението на тези условия означава нарушаване на екологичните норми“, обясни министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Трите станции на екоинспекцията, които следят за качеството на въздуха в Гълъбово, са отчели 6 превишения на средночасовата норма на серен диоксид от началото на годината. В региона работят още 3 топлоелектрически централи.