Намери се оригиналът на известно писмо на Христо Ботев. Наследници на дългогодишен изследовател на революционера го откриха и подариха на Държавния архив.

Става въпрос за писмото на Ботев от 1875 г. до фабриканта Христо Сяров, смятано за изгубено. То е особено ценно и уникално, защото според изследователите е възможно да преобърне представите на Ботев за оръжието, с което една революционна чета влиза в бой с турския аскер.

Снимка: bTV

„Става дума за изпратен сандък с револвери, който не е пристигнал в Русе. Това е няколко месеца преди Априлското въстание“, обяснява архивистът Иванка Гезенко.

Самият Ботев подрежда в архив своите писма и документи, но те се разпиляват през годините. И затова това писмо е от изключително значение за съвременниците.

Вижте повече в репортажа на Теодора Енчева: