Персоналът на детската градина в Бургас, в която избухна скандал с нахапано по гърба дете, ще бъде наказан. Момиченцето е със седем травми и синини от детски зъби.

Две медицински сестри и директорката са отстранени временно от постовете си до приключване на проверка от Агенция за закрило на детето.

„Още сутринта, когато са приели детето и като са констатирали, че по гръбчето му има неестествени травми и наранявания, те не са уведомили ръководството на детската градина, директорката също не е уведомена, както и родителите”, поясни Димитър Николов, кмет на община Бургас.

Родителите и персонала си разменят обвиненията.