През второто тримесечие на 2021 г. броят на починалите у нас е 33 945, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8754, или с 33,8%, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2601, или със 7,1%.

Смъртността при мъжете е по-висока в сравнение с тази при жените.

Най-висока смъртност през второто тримесечие е регистрирана в периода 5-11 април - 3752, или 28,5 на 1000 души от средногодишното население. Това е и най-високата стойност за второто тримесечие през периода 2016-2021 г.

Най-малко смъртни случаи през второто тримесечие на 2021 г. има през 24-тата седмица - 1967 души.

Във всички области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на починалите през второто тримесечие на тази година спрямо същия период на 2020-а. С най-висок прираст са областите Търговище, Ловеч, Добрич, Пловдив и Русе, а с най-нисък - Сливен, Видин, Ямбол, Кюстендил и Габрово.

През второто тримесечие в сравнение с първото тримесечие в 24 области на страната се наблюдава намаление в броя на починалите. С най-голямо намаление са областите Кюстендил, Бургас и Плевен. В останалите четири области има увеличение - Търговище, Пловдив, Ловеч и Русе.

През второто тримесечие на периода 2016-2021 г. възрастовото разпределение на починалите се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 навършени години. Наблюдава се нарастване на относителния дял на починалите във възрастовите групи от 70 до 84 години.