За първи път телевизионна камера беше допусната до печатницата, където се отпечатва държавният символ. В нея се отпечатват папките и указите на президента.

Върху бялата хартия формат А4 гербът е златен. 
Гафове не са допустими, тъй като всичко се изпълнява по поръчка на протокола на президентската администрация.

Преди 20 години новият проект за държавен герб предизвика горещи политически спорове.

Парламентарната група на управляващата тогава БСП се разцепи.

Днес никой не си спомня колко проблематичен беше монархическия символ в него. Още преди приключването на парламентарните дебати, гербът на Народна република България с петолъчката беше премахнат от сградата на бившия Партиен дом.