Министерството на образованието награждава изявени български учени с наградата "Питагор".

Целият си живот проф. д-р Елисавета Наумова посвещава на медицината. С лечението на първичните имунни дефицити предотвратява усложненията и спасява животи. Освен това с екипа си подготвят донорите и реципиентите за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

"Най-трудно е да решиш проблема на пациента, да го диагностицираш и да имаш в ръце си възможностите за адекватна терапия", посочи проф. д-р Елисавета Наумова, носител на награда "Питагор".

Отличена е с медицински "Оскар". Има над 150 научни публикации и над 1000 цитирания. Била е президент е на Европейската федерация по имуногенетика.

Професор Наумова не говори за своите постижения в работата. Успехите са на целия екип, казва тя.