Около 4 на сто от българите се чувстват самотни и няма с кого да споделят личните си проблеми, показват данни от проучване на Евростат за възрастното население в ЕС през 2015 г.

По този показател средно около 6 процента от възрастните хора в ЕС се чувстват самотни и няма от кого да потърсят помощ, ако се наложи, показва анализът.

Ако се приложи процентът на самотните българи спрямо общия брой на населението у нас, излиза, че над четвърт милион българи са изпаднали в изолация и самота.

По данни на НСИ от последното преброяване у нас – има тенденция за увеличаване на домакинствата без деца. Според родната статистика най-висок е бил у нас процентът на едночленните домакинства – около 30 на сто, двучленните домакинства са били 28 на сто, а домакинствата с едно, две или повече деца, съответно - 20 на сто, 13 на сто и 7 на сто.
При последното преброяване домакинствата у нас са били около 2,8 милиона.

Около 73 на сто от домакинствата у нас живеят в градовете, а 27 процента – в селата. В селата е регистриран и най-висок дял самотно живеещи хора у нас.