Съдиите в цялата страна застанаха днес пред урните, за да определят представителите си в новия Висш съдебен съвет. Гласуването, което можеше да се извърши и дистанционно по електронен път, приключи в 18 ч.

Все още не може да се каже дали някой от 27-те кандидати е взел необходимите 51% от гласове на съдиите, за да влезе в новия ВСС.

Яснота ще има, когато се обработят данните от хартиените бюлетини.

Много висока беше избирателната активност, до 14 ч. имаше и опашки.

„Аз гласувах като съдия. Не съм гласувал като административен ръководител. На първия тур очевидно избор е трудно да се осъществи. Ето защо призивът ми към всички е да бъдат активни в осъществяването на своето право, както днес, така и утре, и да се доверят на съвестта си и на своето вътрешно убеждение и преценка за всеки един от кандидатите", каза Лозан Панов, председател на ВКС.

„И Общото събрание, и изборите на първия ден преминаха при много добър ред и чудесна организация, за което трябва да бъде поздравена администрацията на ВСС.

Избирателната активност е много висока и в електронното гласуване.

Към 18 .ч тя беше обявена почти 88%, и с хартиените най-вероятно също – доста висока, над 80%, поне според мен доколкото следях. Още не е обявено официално. Това според мен показва, че когато беше направена законодателната промяна през 2014 г. – един човек – един глас, по предложение на Съюза на съдиите, това е отговаряло на една реална потребност”, заяви наблюдателят Иванка Иванова.

Според данните към 19 ч. избирателната активност е 87,18%. 478 от съдиите са гласували в Съдебната палата с бюлетини. Общо своя глас са дали 1951 съдии от 2000 общо в цялата страна. Очакванията са, че утре ще се стигне до балотаж.