Над 6 млн. лева са забавените заплати на работници и служители през 2022 г. Това установи проверка на Главната инспекция по труда. От там уточняват, че сумата намалява в сравнение с 2021 г., а след намесата на инспекцията са изплатени над 3,7 млн. лева.

През 2022 г. контролните органи са извършили 42 396 проверки в 34 988 предприятия с над 1,5 млн. заети лица в тях.

Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 191 200. Нарушенията по здравословните и безопасни условия на труд са 96 402 бр., а пo осъществяване на трудовите правоотношения – 93 954 бр. Нарушенията по заплащането на труда остават най-честите от всички, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения – 21 701 бр., посочват от Главна инспекция по труда.

Проверяващите са установили 13 737 бр. нарушения, свързани с възникването на трудовите правоотношения и 10 717 бр. на разпоредбите за разпределението на работното време. По време на проверките са установени 3398 работници и служители, които са работили без трудов договор.

През 2022 г. са приложени 184 054 бр. принудителни административни мерки. Образувани са и 9481 административно-наказателни производства. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е над 11 млн. лв., отбелязват още от ГИТ.