Повече от 50% от магистралите, от които България се нуждае стратегически, не съществуват. Изводът е на служебното регионално министерство.

От направения анализ става ясно, че за да покрива стандартите, страната ни се нуждае от 2100 километра скоростни трасета.

За последните години са били изградени 870 километра, а 1230 липсват - малка част от тях  са в процес на строителство или на етап "проект".

Като приоритет за следващото редовно правителство беше откроено завършването на магистралите „Хемус“, „Европа“ и „Черно море“, но и започването на строителството на магистрала "Рила", която да свързва границата ни със Северна Македония с магистрала „Тракия“ и друга, която да свързва Северна България при Русе с Южна, при граничния пункт с Гърция "Маказа".

„За съжаление, няма ясна стратегия за големите инфраструктурни проекти и съответно резултатите са такива, каквито всички ги виждате. Проблемът е, че всичко се е строяло на парче, без да има някаква яснота“, заяви Иван Шишков, служебен министър на регионалното развитие.