Интернет не може да бъде спрян, не може да бъде контролиран и работата на възрастните не е да шпионират децата, а да ги учим и да използваме интернет заедно по някакъв конструктивен начин. Наказателните мерки никога не са водили до някакви положителни резултати. Това заяви в предаването „Тази сутрин” Георги Апостолов от Националния център за безопасен интернет.

Нито едно изследване не показва, че използвайки наказанията ние вършим превантивна работа или намаляваме процента на престъпленията. Напротив – където има превантивна и рехабилитационна правораздавателна система, има спад на престъпленията, допълни той.

Георги Апостолов съобщи, че годишно получават над 3000 сигнала, от които огромната част са свързани с това, което се случва между връстници – така наречения онлайн тормоз. Над 80% от случаите обаче не са злонамерени, децата смятат че се шегуват и така искат да станат популярни. Основният проблем е възрастните и децата да говорим на един и същ език за интернет.

Интернет е отворено пространство, но училищата имат възможности за правилници, които да създават, да прилагат, както и да спазват закона и правилата. Законът и правилникът ясно казват, че учениците нямат право да накърняват личното дсотойнство на другите и трябва да съхраняват авторитета на училището. Това заяви Наталия Михалевска, началник на отдел „Училищна мрежа” към МОН.

Тя обясни, че Педагогическият съвет може да приеме мерки за санкциониране, ако правилникът се нарушава, но тези преценки се взимат много трудно, защото трябва да се имат предвид всички факти и обстоятелства, личностните характеристики на детето, социалният статус. Те имат право на защитници, родителите могат да присъстват на тези Педагогически съвети, тоест, тежеста на мярката, формата на наказанието и неговата продължителност зависи от Педагогическия съвет.

Като образователна и духовна институция, училището не може да толерира под никаква форма насилие, омраза, расизъм, категорична е Наталия Михалевска и дипълни, че цялата дейност на училището, и учебната и извънкласната, трябва да направят ясна разграничителната линия между свободата на словото и езика на омразата. Михалевска каза, че няма информация за други случаи на преместени в друго училище деца, но вероятно има наказани.

Освен, че интернет се усъвършенства, фейсбук постоянно въвежда защити, за да спре това, с което интерент е пълен, каза Георги Апостолов.

„Вторачвайки се в децата и непълнолетните, да видим ние какъв пример даваме като възрастни – отворете новинарски някой сайт и вижте какви са коментари, с какъв език текат под всяка новина.

Децата виждат хейтърството, демонстрирано от възрастни хора, и започват да смятат, че това е нормално.

По отношение на правилата – от няколко години тече един европейски проект. Ние сме представители за България на така наречения Знак за онлайн безопасност. Това е мрежа на училища от ЕС, над 400 училища, които споделят своя опит – правилници за използване на интернет, мобилни телефони. Обмяната на опит между училища би била много полезна, защото ние работим по сигнали”, каза Георги Апостолов.