Над 2 пъти е увеличението на сметките за улично осветление на четирите най-големи града в страната – София, Пловдив, Варна и Бургас за всеки от последните 3 месеца на 2021 г. Проблемът с нарастващите в пъти сметки за електричество на общините, беше една от темите, които обсъдиха кметовете Йорданка Фандъкова, Здравко Димитров, Иван Портних и Димитър Николов, съобщиха от Столична община.

Уличното осветление е от дейностите, чийто разходи се покриват изцяло от местните данъци и драстичното му увеличение води до орязване на средствата, планирани за други общински дейности, коментират градоначалниците. 

753 хил. лв. е сметката улично осветление на община Варна за месец ноември 2021 г., като за същия месец година по-рано е била 338 хил. 

В община Бургас фактурата нараства от 182 хил. лв. през ноември 2020 г. на 354 хил. лв. година по-късно. За София ръстът е от 986 хил. лв. за улично осветление през ноември 2020 г. на над 1,7 млн. лв. за 2021 г. В община Пловдив сметката за улично осветление за месец декември 2020 е 246 798 хил. лв., а за същия месец 2021-а е над 600 хил. лв. 

До момента общините са получили компенсации единствено за месеците октомври и ноември, като те покриват между 20-30% от размера на увеличението.

Кметовете на големите градове настояват в най-спешен порядък и в диалог с правителството да бъде намерен механизъм за компенсиране на общините за увеличените в пъти разходи за електричество и природен газ, които се отразяват критично на основни за градовете системи, като уличното осветление и градския транспорт. 

Като пример за изключително критичното състояние в градския транспорт кметът на София посочи, че само за ноември тази година фактурата за електричество на метрото е нараснала над 3 пъти. „1,1 млн. лв. е сметка за ток на метрото през ноември 2020 г., а за същия месец през 2021 г. е 3,5 млн. лв. Подобно е положението и в столичния електротранспорт“, поясни Фандъкова.

Над 2,7 пъти е увеличението на сметката за ток на електротранспорта в община Варна и 2 пъти е увеличението на цената на метана за автобусите.

Без спешни компенсации от държавата за градския транспорт на големите градове, общините няма да могат да осигуряват качествена услуга през 2022 г.