Над 2 часа продължи последното за 2022 г. частично слънчево затъмнение. Освен в България то можеше да се наблюдава в цяла Европа, Североизточна Африка и Западна Азия.       

Десетки ентусиасти го наблюдаваха в Астрономическата обсерватория в Борисовата градина в София, където освен през телескопи с филтри всеки можеше да наблюдава явлението и със специални очила и през телескоп.

В България най-добре явлението можеше да се види във Варна, където 39% от Слънцето беше закрито. В обсерватория „Николай Коперник“ бяха оформени 10-тина пункта, където се правеха измервания през различните фази на затъмнението.

Учените предупреждават винаги подобни явления със специални филтри или очила, защото иначе има риск за зрението ни.