Над 2/3 от 15-годишните ученици се притесняват от ниски оценки, сочи поредното изследване на PISA за физическото и емоционално състояние на учениците.

Момичетата показват по-висока тревожност за постиженията си в училище.

55% от българчетата споделят, че изпадат в безпокойство, когато предстои да бъдат изпитвани, дори и да са добре подготвени.

62% от децата посочват, че стават нервни, когато не знаят как да се справят с конкретна задача.

Момичетата посочват по-често от момчетата, че се стремят към високи оценки в училище, но по-рядко определят себе си като амбициозни.

59% от българските момчета и 56% от момичетата твърдят, че искат да бъдат най-добри във всичко, което правят.