Повече от 1000 тона некачествени горива са изтеглени от пазара през тази година след проверки на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Наложените санкции са за над 1 млн. лв.

4,4% от провереното гориво през годината е имало отклонения в качеството. Взети са повече от 1500 проби в една трета от бензиностанциите в страната. Според техническия надзор случаите на некачествени горива намаляват.

При дизела най-честият проблем е, че горивото пламва при температура под 40 градуса, което създава опасност за автомобилите през лятото.

А при бензина най-честото отклонение е непълното изгаряне, което пък води до смог и по-лоша работа на двигателя. 

Механикът Димитър Димитров от Съюза на българските автомобилисти (СБА) също е  зареждал некачествено гориво. Според него около 15% от клиентите в сервиза идват с подобно съмнение.

Съветва клиентите си да имат добавки за почистване на горивните филтри и за разграждане на водата в горивото, ако има такава.

През тази година проверките на агенцията, която следи за качеството на горивата са установили една проба на гориво, разредено с вода.

„В сравнение с минали години наблюдаваме снижаване на процента несъответствия”, съобщи Васил Ненчев от гл. дирекция "Контрол качество на течните горива", ДАМТН.

Горивата се тестват и за сяра, когато нивата са над допустимите – замърсяват околната среда.

Дори минималното отклонение в качеството обаче се отразява.

„Като цяло води до замърсяване на околната среда, на здравето на хората и върху техническото състояние на автомобила”, допълни Васил Ненчев.

В три от проверените обекти горивото е било изтеглено от пазара заради твърде много отклонения в качеството.

Санкциите за некачествено гориво през тази година надвхрълят 1 милион лева.