Оригинал на завещание на българския възрожденец Васил Априлов  е изложен в  Националната библиотека. 

Българският възрожденец, роден в Габрово, го е написал на руски език, защото по това време е бил в Одеса и е имал руско поданство. 

Априлов завещава 60 хиляди сребърни рубли във фонд за нуждите на габровското училище и за стипендианти.

Един от неговите стипендиати е първият български премиер след Освобождението - Тодор Бурмов.

Оригиналът на документа е приет за съхрание в библиотеката от бащата на Стоянка Мутафова и носи неговия подпис. Констанин Мутафов е дългогодишен служител на богатия архив.

Всички 29 параграфа от националната реликва са публикувани във фототипното издание на руски, гръцки и български език и могат да се видят в пълнота в Деня на отворените врати на Националната библиотека от 10 до 16 часа.