На първо четене депутатите приеха промени в Закона за защита от домашно насилие. Народните представители вкараха в законодателството гаранции за защита от домашното насилие, като замениха термина "фактическо съпружеско съжителство" с термина "интимна връзка".

Депутатите приеха лицата, които са или са били в интимна връзка, независимо дали споделят едно домакинство, също да могат да търсят защита, като фокусът е върху предоставянето на защита срещу насилие, когато са налице интимни взаимоотношения.

Със законодателните промени се разширява кръга на лицата, които могат да търсят бърза и ефективна защита срещу насилие. Решението беше прието със 144 гласа на народните представители.

„Интимна връзка" е "доброволен относително траен съюз между две лица, който възниква и съществува като фактическо състояние, без да е необходимо спазването на правно регулирана процедура и независимо дали лицата споделят едно домакинство, като водещ елемент е строго личния характер на техните отношения.”

Депутатите решиха да дебатират и гласуват промените в Закона за защита от домашното насилие на второ четене още днес. Предложението е на Надежда Йорданова от ПП-ДБ.