Край на категорията "вечен длъжник". Парламентът прие на първо четене промени в Закона за задълженията и договорите, с които се въвежда 10-годишна абсолютна погасителна давност по отношение на частните задължения на физическите лица.

Законопроектът е бил приет единодушно с 87 гласа "за", без "против" и "въздържали се". След този период те няма да могат да бъдат събирани принудително.

Автори на предложението са депутати от „Обединени патриоти“, чийто мотив е фактът, че България е останала единствената държава в Европейския съюз, в която все още съществува т.нар. дългово робство. 

Според вносителите, десет години е достатъчно дълъг период кредиторите да съберат вземанията си и техните интереси също няма да пострадат. Текстовете ще се прилагат за дългове от 6 минимални заплати до 200 хил. лв. и ще важат за граждани, но не и за фирми. Всеки длъжник ще може да поиска съдебна защита, в рамките на която да се изготви план как да се издължава. 

С въвеждането на 10-годишната абсолютна погасителна давност няма да се промени действащият режим за 3 и 5-годишна давност и длъжниците ще могат да се възползват от нея. Защитени са в достатъчна степен и интересите на кредиторите предвид дългия срок, в който могат да съберат вземанията си, смятат вносителите.