На матура по желания днес се явяват 970 ученици от гимназиите.

Тя дава възможност да се кандидатства в различни специалности във висшите училища.

302-ма дванайсетокласници  са избрали изпит по математика, 280 – по английски език, 116 – по физика и астрономия, 93 – по биология, и 68 по химия. По останалите предмети желаещите са по-малко.

Изпит по желание ще се проведе от 8 ч. и от 14 ч. за различните предмети.

Срокът за подаване на заявления за участие в тази матура беше допълнително удължен.

Утре – 5 юни, ще се проведат и изпити за придобиване на професионална квалификация в професионалните гимназии.