Министерството на здравеопазването разпространи график за обучение в клас на учениците от 5. до 12. клас след 18 март.

Той обаче е в сила само за населените места с присъствено обучение, където заболеваемостта от COVID-19 позволява децата да са в клас.

За учениците от всички останали региони образователният процес продължава в електронна среда.

Графикът предвижда:

  • от 18.03. до 31.03. – присъствено се обучават учениците от 7., 8. и 10. клас;
  • от 1.04. до 7.04. – присъствено се обучават учениците от 12. клас;
  • на 1.04. и 2.04. и от 12.04. до 21.04. – присъствено се обучават учениците от 5., 9. и 11. клас;
  • от 22.04. до 29.04. – присъствено се обучават учениците от 6., 7. и 12. клас.

Новата заповед предвижда от 18 март присъствени учебни занятия за всички ученици в центровете за специална образователна подкрепа, както и за всички ученици от 5. до 12. клас, ако в училището броят на учениците във всеки един клас е не повече от 35.

В заповедта е записано още, че от 1 април се допуска провеждането на циркови представления, при използване на 30% от общия капацитет на местата на закрито, или 50% на открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски.