Националният център по заразни и паразитни болести анализира чрез целогеномно секвениране 457 клинични проби със SARS-CoV-2. При всички проби е установен „Делта“ вариантът, информираха от здравното министерство.

Клиничните проби са взети от пациенти с COVID-19 в периода от 23 август до 9 септември. Изпратени са от 50 различни лечебни заведения, от 26 области на страната.

От ведомството напомнят, че Световната здравна организация причислява този вариант към вариантите с повишено значение за общественото здраве.