През 2020 г. изтича валидността на над 2 249 711 броя различни видове лични документи и това ще доведе до сериозно натоварване на звената, които се занимават с издаването на нови, предупредиха от МВР. Вътрешното министерство ще се опита да намали напрежението и опашките с различни организационни мерки, но все пак съветва гражданите да не чакат последния момент.

Какви документи изтичат догодина?

  • 996 257 лични карти
  • 630 666 паспорта
  • 622 788 шофьорски книжки.

Какви мерки ще приложат от Дирекция „Български документи за самоличност”:

  • Всеки с постоянен адрес на територията на дадена областна дирекция ще да подава документи във всички местни звена (т.е. например в София ще можете да подадете документи във всяко районно управление).
  • Притежателите на валиден е-подпис ще могат да подават данните си през портала за е-услуги на МВР - https://e-uslugi.mvr.bg
  • За държавни институции, общински администрации и големи фирми ще може да се организира прием на заявления на място с мобилна биометрична станция при подадена молба.

Срокове и санкции:

  • Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. Можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност.
  • Родители на дете, навършило 14–годишна възраст, са задължени в 30-дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите.
  • При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20 до 150 лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.
  • При неспазване на тримесечния срок за връщане на паспорт или заместващ го документ, след изтичане на неговата валидност се налага глоба в размер от 20 до 150 лева. Санкцията е валидна и за родител.