От МВР съобщиха, че променят декларацията за преминаване през КПП в областните градове. Новият вариант е публикуван на сайта на министерството.

Можете да ги свалите и оттук.

„Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си“, посочват от ведомството.

Документът се изисква от 21 март от всички шофьори, които влизат или излизат от областните градове. Мярката е с цел да бъде спряно разпространението на COVID-19 у нас.

Вътрешното министерство реши да промени бланката след анализ на първите три дни от функционирането на КПП, както и след препоръки и запитвания на граждани. Освен това се цели и предотвратяване на злоупотреби.