България да въведе еврото от 1 януари 2025 г. Това е записано в постановление на Министерски съвет, публикувано за обществено обсъждане.

В мотивите се казва, че е необходимо „новата индикативна дата да бъде закрепена в признат от правния ред източник с цел подготовката за смяната на официалната парична единица и съответната цел“.

Във тази връзка се предлага създаването на Координационен съвет за подготовка на България за членство в еврозоната, който да отговаря за организирането и координирането на практическата подготовка.

С предложените промени се актуализират функциите и ръководството на някои от работните групи към този съвет.

Първоначално страната ни трябваше да въведе еврото от догодина, но изостана с приемането на законодателство, а и не отговаря на критерия за инфлацията.