Очаква се Националният план за ваксиниране да бъде одобрен на заседание на Министерския съвет.

Ваксинирането ще започне с хората на първа линия - лекари, сестри, санитари и служители на МВР.

Страната ще бъде разделена на 7 области, ще има мобилни екипи.