Агенция пътна инфраструктура едностранно е прекратила всички нови обществени поръчки за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа, съобщават от Министерския съвет.

Според съобщението посочената причина е „пропуски в документацията за участие“, предложена от самата АПИ.

„Обществените поръчки бяха обявени през април 2022 г. с цел да заместят съществуващите договори, по които са установени порочни строителни практики и които са предмет на проверка от компетентните органи.

С решенията си АПИ на практика поставя изпълнителната власт в невъзможност да възложи по прозрачен начин ремонта и поддръжката на републиканската пътна мрежа, включително през предстоящия зимен сезон.

Очаква се от Министерския съвет да дадат повече информация за казуса в утрешния ден.