Индустрията, която ползва големи количества природен газ у нас посочва, че няма възможност да намали потреблението с 15 на сто. Ако го направи ще намали производството си:

„Най-позитивният случай е да си платим неустойки и да не си изпълним поръчките, тъй като няма форсмажор, няма да си изпълним поръчките и след месец-два ще се стигне до освобождаване на хора“, заяви Ивайло Найденов от българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

Газифицираните домакинствата вероятно ще търсят възможности за отопление с ток и това ще доведе до икономии на газ, прогнозират експерти. Топлофикациите също могат да направят икономии: 

„Технически вероятно топлофикация малко да варира при температурата на подгряване на водата и да намери икономии там“, каза Мартин Владимиров, програма „Енергетика и климат“ в Център за изследване на демокрацията.

С общи усилия е възможно потреблението на газ да се намали с 15 на сто, казват анализаторите:

„Самите бизнеси да предложат колко биха ограничили спрямо техните производствени процеси и държавата да ги компенсира само до тези количества, които те са готови да ограничат“, предлага Мартин Владимиров.

Засега България не е обявила стъпки за ограничаване на потреблението.

А в позиция на енергийното министерство се посочва:

"Българската страна изразява принципна подкрепа за пакет на ЕК "Спестяване на газ за подсигуряване на зимата", при съобразяване с националните специфики и стартовите позиции на всяка държава членка, както и предоставяне на необходимата гъвкавост за постигане на амбициите".

Според експерти българската позиция може да означава подкрепа, но с възможност за търсене на дерогация в бъдеще.