Министърът на околната среда и водите Асен Личев принудително спря дейностите по разтоварването на кораба „Вера Су“, който заседна край Камен бряг. Причината - възникването на непосредствена опасност от замърсяване на акваторията на Черно море.

От служители на РИОСВ е констатирано, че при разтоварването чрез воден кран на малки плавателни съдове част от товара попада в морето.

Разсипването на товара в акваторията на Черно море се наблюдава при загребване от заседналия кораб към другия плавателен съд. Приложеният метод на разтоварване коренно се различава от одобрения от МОСВ, уточняват от ведомството.

На среща с институциите, отговорни за провеждането на aварийно-спасителните действия, е решено 700 тона от насипния товар на кораба да бъде пакетиран в чували по един тон всеки. Пакетираният товар да бъде транспортиран с баржи при засилени мерки за безопасност за морската околна среда.

Предложеният метод от „Морска администрация“, който МОСВ одобри, е разтоварване чрез платнени денкове, които се пълнят от грайфер на борда на кораба чрез специално съоръжение (фуния) и последващото им пренасяне с кран до баржата.

Обърнато е специално внимание, че между заседналия кораб и баржата трябва да бъде опънато платно, което да предотврати евентуално замърсяване. На практика са приложени коренно различни действия от одобрените.

Дейността по претоварване е преустановена до осигуряване и въвеждане в действие на екологосъобразна технология, при която не се извършва разсипване на товара и замърсяване на водите.