Мощен суперкомпютър вече работи в София. Той е един от осемте суперкомпютри в ЕС. Мощността му го нарежда на 91-во място в света.

Ще се използва за изследвания, свързани с биоинформатиката, ваксините, фармацията, молекулярната динамика и механика, квантовата химия и биохимия.

Суперкомпютърът може да помогне и за развитието на изкуствения интелект, медицината, биоинженерство, метеорология и борба с изменението на климата.

Чрез него изчисления, които са отнемели над 300 дни, сега могат да се направят за 20.