Неплатените сметки за ток, вода и парно ще могат да се търсят от дружествата монополиста само за срок от три години назад. Това реши общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) след питане на омбудсмана Константин Пенчев.

„Народният защитник” поиска тълкуване от върховните съдии през август миналата година заради различната съдебна практика по въпроса. Някои съдилища досега искове на дружествата срещу клиенти за неплатени сметки от преди пет години.

Тълкувателното решение на ВКС вече задължава всички съдилища да се съобразяват с тригодишната давност при гледането на дела, заведени от монополистите срещу длъжници.

Сега вече, ако топлофикационните, електроразпределителните или ВиК дружествата заведат съдебни дела за неплатени сметки през 2012 г., те могат да претендират само за вземания от 2009 г. насам. При това положение, ако гражданите или фирмите имат неплатени сметки за срок от десет години няма да плащат за първите седем.

Снимка: БГНЕС

Тълкувателното решение на върховните магистрати важи и за висящи дела на монополистите длъжниците.

Трябва да се отбележи, че съдът няма да отчита служебно давността, а длъжниците ще трябва да се позоват на тълкувателното решение.

Проблемът с давността на неплатените сметки засяга изключително ползвателите на топлофикационни услуги, тъй като снабдяването не може да бъде прекъснато.

Само столичната топлофикация има несъбрани дългове от абонати към края на 2011 г. за около 260 млн. лв.