През последните четири месеца проверки на МОН са установили десетки хиляди фиктивни почивки на ученици. Това съобщи на брифинг служебният просветен министър Николай Денков.

Става въпрос за почти 8 милиона лева, които са изплащани от ведомството на търговското дружество „Ученически отдих и спорт“, без да са налице нито финансови документи, нито регистри, които да доказват, че реално е имало такива почивки.

През януари 2005 г. „Ученически отдих и спорт“ е регистрирало 165 държавни имота, които представляват почивни бази. Справка от изпълнителния директор показва, че понастоящем в дружеството участват 145 почивни бази. Според договор между МОН и търговското дружество, влязъл в сила през юли 2019 г., то е длъжно да осигури отдих на поне 48 258 ученици и да реализира не по-малко от 482 598 настанявания в поне 30 бази за срок от три години.

„Не е ясно точно кои са базите, защото към договора няма списък със съответните бази, в които трябва да се осъществят почивките“, поясни Денков.

МОН субсидира по 30,46 лв. за всяка една нощувка, реализирана от ученик. Самите ученици доплащат в зависимост от конкретната почивка 18, 12 или 6 лв.

"Грешка" за милиони 

От 2 юли 2019 г., когато стартира изпълнението на договора, до 30 юни 2021 г. дружеството е поискало и получило от МОН заплащане за 299 097 нощувки в размер на 9 110 494 лв. При одитите обаче не са предоставени счетоводни документи за приходи от доплащанията на учениците за тези дни. Няма нито хартиени, нито електронни регистри за настаняваните деца.

В единната система за туристическа информация, в която по закон задължително се регистрират всички туристи, включително и учениците, за периода от юли 2019 г. до края на юни 2021 г. фигурират записи за едва 6116 нощувки за деца в базите на съответното дружество. За тях МОН би трябвало да преведе само 186 293 лв.

След първия одит на МОН в дружеството през август тази година ръководството признава за 37 009 погрешно отчетени настанявания, които били записани като осъществени, а всъщност били „прехвърлени заявки от клиенти от минали периоди“.

„За това твърдение обаче няма никакви документи. Не е ясно кои клиенти и в кои офиси на дружеството са поискали заявките им да бъдат прехвърлени за друг период“, поясни просветният министър.

Заради споменатата „грешка“ в резервационната система дружеството е възстановило на МОН 1 000 000 лв. Остава обаче неясно къде са останалите 7 924 201 лв.

Фиктивни нощувки в неизползваеми бази

Изненадващи проверки на МОН в 18 почивни бази на дружеството през това лято са установили хиляди фиктивни нощувки в изцяло неизползваеми бази, за които дружеството е поискало и получило пари от МОН. Такава е например почивна база „Фиш Фиш“ в „Албена“, която не е работила нито през 2020 г., нито през 2021 г. Според дружеството обаче само през юни и юли тази година там „са почивали“ 535 ученици и са реализирани 5351 нощувки.

През последния летен сезон почивна база „Кранево – Русе“ също не е приемало туристи. За юни и юли тази година в резервационната система на дружеството са записани 4226 нощувки на 522 ученици. Подобен е случаят и с почивна база "Балчик СПТУ - Шумен", за която дружеството е декларирало 5628 нощувки за 771 ученици през същите два месеца.

Повишаване на заплатите на ръководството на „Ученически отдих и спорт“

Фиктивните финансови резултати на дружеството са послужили като аргумент за повишаване заплатите на ръководството. Според справка за първите три месеца на 2020 г. изпълнителният директор на дружеството е получавал брутно възнаграждение от 17 минимални заплати – тоест 10 370 лв. месечно.

На 16 юли тази година с решение на директорския съвет възнагражденията са увеличени с още една и половина минимални заплати – тоест още 975 лв., на основание „формиран през второто тримесечие на 2021 г. положителен финансов резултат спрямо първото тримесечие на годината“.

В резултат на извършените проверки експертите на МОН са установили факти и доказателства за документна измама от страна на ръководството на дружеството „Ученически отдих и спорт“. Затова още днес просветният министър ще подаде сигнал до главния прокурор и до Агенцията за държавна финансова инспекция за злоупотреби в особено големи размери.